Tất cả vì học sinh thân yêu

Tất cả vì học sinh thân yêu

Lượt xem:

Ngay những ngày đầu năm 2022, trường THCS Ea Tul đã thành lập đoàn đi vận động học sinh có dấu hiệu bỏ học đi học lại. Đoàn vận động gồm các thầy cô là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, các tổ trưởng và các giáo viên chủ nhiệm, có mời thêm cán bộ là thôn, buôn trưởng. Với mục đích” Tất cả vì học... ...