Đại Hội “Cháu Ngoan Bác Hồ” trường THCS EaTul năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/6, Liên đội trường THCS EATUL đã tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2019-2020.

Các học sinh đạt “Cháu Ngoan Bác Hồ”

Tuyên dương các cá nhân có thành tích đạt “Cháu Ngoan Bác Hồ”

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” là hoạt động giáo dục truyền thống cho phụ trách và thiếu nhi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh góp phần giáo dục, rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi.

Đại hội là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội, từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi  thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; phát hiện và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục, rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi trong giai đoạn mới…

Đại hội cũng là dịp để các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội tăng cường quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.