HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết


Đạị biểu tham dự Hội nghị
Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Sáng ngày 10/10/2020, Trường THCS Ea Tul long trọng tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2020 – 2021. Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Huy Hoan – Hiệu trưởng nhà trường; ông Hồ Công Hoan – Chủ tịch Công đoàn trường; toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động trong trường.

Đoàn chủ tịch

Ông Hồ Bá Hoàng – Phó hiệu trưởng báo cáo Dự thảo kết quả thực hiện năm học 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại Hội nghị
Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: Ông Nguyễn Huy Hoan – Hiệu trưởng; ông Hồ Công Hoan – Chủ tịch Công đoàn và bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đại biểu: Ông Nguyễn Duy Kì – Thư kí hội đồng sư phạm; Bà Phạm Thị Hiếu – Giáo viên môn Văn.

Thư kí Hội nghị
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2020-2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 -2020…
Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động của trường, đồng thời tìm biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Ông Bùi Đình Nguyên- Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Kí giao ước thi đua

Ông Hồ Công Hoan trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020