TRƯỜNG THCS EA TUL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021- 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/011/2021 Trường THCS Ea Tul tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022
Dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoan – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Hồ Công Hoan – Chủ tịch Công đoàn trường. Tham dự hội nghị còn có toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

Đ/C Nguyễn Huy Hoan khai mạc hội nghị
Trong năm học 2020 – 2021, Trường THCS Ea Tul bằng sự nỗ lực phấn đấu hết mình, tập thể viên chức và người lao động trường đã hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, thu được một số thành tích nhất định trong sự nghiệp trồng người trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021 – 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019-2021. Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế của cơ quan năm học 2021 – 2022,…

Đ/c Hồ Công Hoan điều hành hội nghị
Dù hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh nhưng hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi và dân chủ.
Dưới đây là một số hình ảnh từ hội nghị