Thông báo tựu trường và khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo tựu trường và khai giảng năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Lịch công tác từ 24/8/2020 đến 05/9/2020

Lịch công tác từ 24/8/2020 đến 05/9/2020

Lượt xem:

...
Khung thời gian năm học 2020-2021

Khung thời gian năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Phân công trực hè 2020.

Phân công trực hè 2020.

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra học kỳ năm học 2019 -2020

Kế hoạch kiểm tra học kỳ năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2019 -2020 Tải chi tiết kế hoạch SỐ 05 – KH – EaTul: https://bom.to/x4zy4t ...
Điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp năm học 2019 -2020

Điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp năm học 2019 -2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...